batokljun


batokljun
m ornith hawfinch
* * *
• hawfinch

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • batokljun — batòkljun prid. <odr. ī> DEFINICIJA 1. koji ima kratak, jak kljun 2. pren. podr. koji ima zatupast nos, koji je kratka nosa, koji nema nos kao pravi muškarac ETIMOLOGIJA vidi batokljun …   Hrvatski jezični portal

  • batokljun — bȁtokljūn m DEFINICIJA zool. ptica pjevica (Coccothraustes coccothraustes) iz porodice zeba [batokljun trešnjar] …   Hrvatski jezični portal

  • batòkljun — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}koji ima kratak, jak kljun 2. {{001f}}pren. podr. koji ima zatupast nos, koji je kratka nosa, koji nema nos kao pravi muškarac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika